Selay Oyuncak Kampanya 1

Dolu Oyuncak

Fen Toys Dede Oyuncak 1

Bana Oyuncak Alma, Oyuncağımı Yap!..

0 44

Okulöncesi çağ adı verilen 3-6yaş çocuğun en renkli dönemlerinden biridir. Bu dönem çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerinin yanı sıra kimlik gelişimi yönünden de büyüme çağının en önemli dönemlerindendir. Çocuk bu dönemde etrafındaki her şeyi inceler, merak eder ve tercih yapmak üzere fikir üretmeye başlar. Bu süreçte çocukların kişiliklerini ve duygu düşüncelerini yansıtan iki sihirli kavram ortaya çıkar. “Oyun ve Oyuncak ” diye.

Çocuğun gelişiminde yemek, uyku, sevgi kadar oyun ve oyuncağın yeri çok önemlidir. Çocuk için oyun bir gelişim kaynağıdır. Çocuk gerçek dünyaya ilk adımını oyunla atar. Bu yüzden oyun; çocuklar için etkili öğrenme biçimi ve bir iştir. Oyuna ait bir sürü tanımlar vardır. Örneğin;

Montesori’ ye göre oyun ” Çocuğun işidir.”

Montaigne ‘ye göre oyun “ Çocukların en gerçek uğraşlarıdır.”

Piaget’ e göre oyun ” Bir uyumdur.”

Oyuncak, gelişim basamakları boyunca çocuğun hareketlerine düzen getiren zihinsel ve bedensel gelişimlerine yardımcı olan hayal gücü ve yaratıcılıklarını geliştiren oyun malzemeleridir. Oyuncak seçiminde; oyuncağın amacına ve çocuğun yaşına uygun olup olmadığına, hangi gelişim alanında katkı sağlayacağına dikkat edilmelidir. Ebeveynler olarak evde kaliteli vakit geçirmek için evde var olan malzeme ve artık materyallerle çocuklarımızla beraber kendi oyunlarını ve oyuncaklarını oluşturup yaratıcılıklarını destekleyebiliriz.

Çağımızda çocukların her şeye hemen ulaşmaları, ulaştıkları oyuncakların işlevinden çok görselliğine aldanarak yaptıkları oyuncak seçimi ile seçtikleri oyuncakların değersizleşmesi çocuklarımızda en sık karşılaştığımız durumdur. Genelde seçilen oyuncaklar ve oyunlar reklamların ve teknolojinin bir ürünüdür. Teknoloji kullanımının çoğalması çocukların tek yönlü bir duygu yaşayarak gün geçtikçe günlük yaşamdan ve yaşam becerilerinden uzaklaşmalarına neden olmaktadır.

“İnsan en çok emeğini sever.” Cümlesinden yola çıkarsak; çocukta emek verdiği, emek verirken öğrendiği, öğrenirken eğlendiği oyuncağını daha çok sevecek ve o oyuncak, onun için daha değerli olacaktır. Bu kapsamda velilerimizi bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için Gazi İlkokulu anasınıfı öğretmenleri tarafından başlatılan ve ilçe genelinde bütün anasınıfı öğretmenleri ve velilerin desteği ile “Bana Oyuncak Alma, Oyuncak Yap” projesi ile çocuklarımıza oyuncak almak yerine onlara kendi oyuncaklarını aileleri ile birlikte yapmaları istendi.

Bu proje sayesinde çocuk ailesiyle daha verimli zaman geçirecek ve aile içi paylaşımın arttığı görülecektir. Belkide anı kutusunda biriktirdiği en değerli anılarına birini daha ekleyecektir. Hepimizin anılarında bir fasulye çimlendirme deneyi vardır. Ve biz bu deneyi ne zaman duysak, görsek bütün evrelerini hatırlar, yüzümüzde tatlı bir tebessüm oluşur. Çünkü bizler de çocukken yaparak yaşayarak öğrendiklerimizi asla unutmayız.

Çocuklarımızın da gelecek yaşantısında yaparak yaşayarak öğrendiği “Bana Oyuncak Alma, Oyuncak Yap” projesi sayesinde ailesi ile birlikte yaptığı oyuncakları anılarının en tatlı yerinde kalırken, etkili iletişiminde bir parçası olacaktır.(ayas-meb.com.tr)

Bana Oyuncak Alma, Oyuncağımı Yap!..

OYUNCAKHABER

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.