Selay Oyuncak Kampanya 1

Dolu Oyuncak

Fen Toys Dede Oyuncak 1

Oyuncaklarda ses basıncı limitleri ve akustik ölçümler

Ses çıkarması için tasarlanan oyuncaklarda ses basıncı seviyesi oyuncağın yapısına, oynama şekline ve ortamına, ses çıkarma süresine göre değişen limitlerin aşağısında olmalıdır.

82

Ses çıkarması için tasarlanan oyuncaklarda ses basıncı seviyesi oyuncağın yapısına, oynama şekline ve ortamına, ses çıkarma süresine göre değişen limitlerin aşağısında olmalıdır. Bu limitler ve ölçüm şartları EN 71-1 : Oyuncaklarda Mekanik ve Fiziksel özellikler standardının 4.20 maddesi ve alt maddelerinde belirtilmiştir.

Tüm ses çıkaran oyuncaklar eğer ses çıkarması için tasarlanmamışsa bu testler uygulanmaz. Bunlara örnek olarak kapak veya kapı açılıp kapanmasından ortaya çıkan sesler, kurmalı oyuncaklarda kurma işlemi sırasında veya oyun sırasında çıkan sesler, elektrikli arabalarda dc motordan çıkan sesler verilebilir.

Standart kapsamında olan sesli oyuncaklar ilgili standart da 11 ayrı kategoride belirtilmiştir.

 1. Kulağa yakın oyuncaklar

 

 1. Masa üzerinde veya yerde oynanan oyuncaklar

 

 1. Elde tutulan oyuncaklar

 

 1. Kulaklıklı oyuncaklar

 

 1. Çıngıraklar

 

 1. Sıkıştırıldığında ses çıkaran oyuncaklar

 

 1. Çek bırak oyuncaklar

 

 1. Perküsyon oyuncaklar (Çalgı aletleri)

 

 1. Üflemeli oyuncaklar

 

 1. Kapsül ateşleyen oyuncak tabancalar

 

 1. Ses oyuncakları (Telsiz , klakson)

Bu oyuncak türleri için verilen limitler aynı zamanda maruz kalma kategorisine göre de değişmektedir, maruz kalma kategorisi oyuncağın oynama şekline, ses çıkarma süresine ve oyun sırasında kulağa yakınlığına göre belirlenir ;

 • Maruz kalma kategorisi 1:

– Her başlatmadan sonra tipik olarak 30 saniyeden daha uzun süreler boyunca ses yayan oyuncaklar;

– Her başlatmadan sonra tipik olarak 30 saniyeden daha uzun zaman dilimlerinde ses yayan kulağa yakın oyuncaklar;

– Kulaklık veya kulaklık kullanan oyuncaklar;

– Genellikle oyun süresinin 1/3’ünden fazlasında ses çıkaran diğer oyuncaklar.

 • Maruz kalma kategorisi 2:

– Her başlatmadan sonra tipik olarak 30 sn’den kısa ancak 5 sn’den uzun zaman dilimlerinde ses çıkaran oyuncaklar;

– Ses yayarken, tipik olarak 30 saniyeden kısa ancak 5 saniyeden uzun zaman dilimlerinde kulağa yakın tutulan kulağa yakın oyuncaklar;

– Çıngıraklar ve sıkma oyuncakları;

– Müzik aletlerinin taklidi olan üflemeli oyuncaklar;

– Genellikle oyun süresinin 1/3’ünden az ve 1/10’undan fazlasında ses çıkaran diğer oyuncaklar.

 • Maruz kalma kategorisi 3:

– Her başlatmadan sonra tipik olarak 5 saniyeden daha kısa sürelerde ses çıkaran oyuncaklar;

– Ses çıkışını korumak için önemli fiziksel çaba gerektiren oyuncaklar;

– Ses yayarken, tipik olarak 5 saniyeden daha kısa sürelerde kulağa yakın tutulan kulağa yakın oyuncaklar;

– Ateş eden oyuncaklar;

– Düdük gibi üflemeli oyuncakları;

– Tipik olarak oyun süresinin 1/10’undan daha kısa sürede ses çıkaran diğer oyuncaklar

Oyuncağın tipine ve maruz kalma kategorisine göre gereken limitler EN 71-1 standardı Madde 4.20 Tablo -2 de şu şekilde verilmiştir ;

Oyuncak Tipi Maruz Bırakma Kategorisi (Numara) Varsayılan Kullanım Mesafesi (cm) Ölçüm Mesafesi (cm) Ölçüm Mesafesinde Limit (dB)
Kulağa Yakın Oyuncaklar 1 2,5 50 60
2 2,5 50 65
3 2,5 50 70
Masa Üzerine Veya Yerde Oynanan Oyuncaklar 1 25 50 80
2 25 50 85
3 25 50 90
Elde Tutulan Oyuncaklar 1 25 50 80
2 25 50 85
3 25 50 90
Kulaklıklı Oyuncaklar 1

 

a

 

a

 

85 a

 

Çıngıraklar 2 25 50 85
Sıkıştırmalı Oyuncaklar 2 25 50 85
 

Çekilip İtilen Oyuncaklar

 

1 25 50 80 b
2 25 50 85 b
3 25 50 90 b
Perküsyon Oyuncakları 2 25 50 8
Üflemeli Oyuncaklar 2 25 50 85
3 25 50 90
Kapsül Ateşleyen Oyuncaklar 3 25 50 90
 

Ses Oyuncakları

 

 

1 25 50 80
2 25 50 85
3 25 50 90
a Bir kulak simülatör cihazı kullanılarak ölçülmüş ve serbest alan eşdeğerine çevrilmiş

b Bu limit değeri A-ağırlıklı F zaman-ağırlığı LAFmax kullanarak maksimum ses emisyonu bansınç seviyesini ifade eder.

 

Oyuncakların akustik ölçümleri ses ölçümü için özel olarak tasarlanmış yalıtımlı odalarda yapılır, bu odalara akustik ölçüm odası denir. Dışarıdan gelebilecek sesleri 15dB nin altına kadar engelleyebilen dış yalıtıma ve içeride oluşacak yankılanmayı minimuma indirebilecek iç kaplamaya sahip özel duvarlardan oluşan bir odadır.

Ölçümler referans kutu yöntemiyle son derece hassas mikrofonu bulunan akustik cihazlarla 6 farklı noktadan 3 tekrar ölçümün ortalaması alınarak yapılır.

 

 

Referans kutu yöntemiyle ölçüm

 

Sercan ÖZKAN

Oyuncak ve Elektrik Laboratuvarı Teknik Uzmanı

AZOLAB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.

OYUNCAKHABER

Yoruma kapalı.